انواع کابل به قیمت عمده
کابل زوج به هم تابیده

کابل زوج به هم تابیده

در ابتدا بهتر است فرق بین کابل و سیم را توضیح دهیم تا در ادامه بهتر متوجه معانی و مفهوم­‌های گفته شده، شویم. در برخی منابع سیم و کابل را…